Väylävirasto ja Vektorio Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen väylähankkeiden BIM-työkalu ohjelmistopalvelusta

BIM-työkalun tehtävänä on parantaa vuorovaikutusta inframalleja tuottavan tahon ja tilaajan välillä ja täten mahdollistaa parempia suunnitelma- ja toteumaratkaisuita, sekä niiden yhteensovittamista. Työkalu tullaan jalkauttamaan osaksi Väyläviraston tiedonhallinnan prosesseja ja muita inframalleja hyödyntäviä järjestelmiä.

”Tulevaisuudessa hankkeista syntyvä tieto vakioidaan. Vakioimalla tiedon tuotantoa ja sen vastaanottoa saadaan toimintaa kehitettyä yhtenäisemmäksi. Yhtenäisellä ja selkeällä toiminnalla kehitämme inframallien käytön kasvua, josta näemme olevan suora yhteys tuotettavien inframallien ja muun tiedon laatuun sekä alan tuottavuuteen.” – Tarmo Savolainen, Väylävirasto.

”Tämä on meille merkittävä sopimus ja samalla osoitus kuinka systemaattinen vuosien tuotekehityspanostus infran koko elinkaaren hallintaa tukevaan Vektor.io-ohjelmistopalveluun on tuottanut tulosta. Kiitämme Väylävirastoa luottamuksesta ja erittäin ammattimaisesta hankintaprosessista. Tästä on hyvä jatkaa yhdessä sekä ohjelmistomme, että koko infra-alan kehittämistä.” – Juha Vesanen, Vektorio Oy

”Väyläviraston BIM-työkalun käyttöönotto alkaa kevään sisäisillä koulutuksilla, jossa käytetään kuvassa näkyvää Luumäki-Imatra ratahanketta. Tavoitteenamme on jatkossa, että jokaisella hankkeella otettaisiin Vektorio käyttöön.” – Jenna Ikonen, Väylävirasto.